Contact
Bone Therapeutics

Uniek technologieplatform

Bone Therapeutics brengt een unieke technologie via de ontwikkeling van innovatieve celtherapieproducten die toegediend kunnen worden op minimaal invasieve wijze.
Ons doel is om verbetering te brengen ten opzichte van de huidige beschikbare behandelingen op volgende punten:

  • Doeltreffendheid : door de ontwikkeling van innovatieve celtherapieproducten – zowel autoloog (afkomstig van de patient zelf) als allogeen (afkomstig van een universele donor) – samengesteld uit gedifferentieerde, botvormende cellen (of osteoblasten).
  • Veiligheid : door het aanbieden van een minimaal invasieve toedieningswijze waarbij de cellen worden ingeplant met behulp van een naald in de zone van de breuk of het defect en aldus een zware chirurgische ingreep wordt vermeden.

Bone Therapeutics ontwikkelt 2 “first-in-class” producten, PREOB® en ALLOB®. Het productieproces bestaat uit het ex vivo in cultuur brengen van humane beenmergcellen voor het bekomen van humane osteoblasten (botvormende cellen). De producten van Bone Therapeutics worden allen geproduceerd naar de hoogste GMP standaarden en al de klinische studies worden opgesteld in overleg met de bevoegde autoriteiten. PREOB® en ALLOB® werden geclassificeerd als ‘advanced therapy medicinal product’ in Europa. Hiervan is allom bekend deze vereisen om de meest strikte regels voor de ontwikkeling van celtherapieproducten toe te passen.

Bekijk onze video