Contact
Bone Therapeutics

PREOB ®

PREOB®, het autologe, osteoblastische celtherapieproduct van Bone Therapeutics, wordt geproduceerd uit ex vivo gecultiveerde beenmergcellen van de patiënt. Resultaten uit de Fase II studies toonden reeds de uitstekende veiligheid en doeltreffendheid, met statistisch en klinisch relevante voordelen van PREOB® aan. Deze bezorgen Bone Therapeutics een sterke klinische rationale om zijn klinische ontwikkelingen verder te zetten. PREOB® bevindt zich momenteel in de beslissende Fase III studie voor osteonecrose van de heup in Europa. PREOB® verkreeg de status van weesgeneesmiddel voor osteonecrose van de EMA in oktober 2007 (Europa) en van de FDA (Verenigde Staten) in maart 2008.

Waarschuwing: PREOB ® is een product waarnaar momenteel onderzoek verricht wordt en is nog niet beschikbaar voor verkoop. Deze website poogt geen medisch advies te geven en niet als vervanger op te treden van professionele gezondheidszorg. Raadpleeg uw dokter voor meer informatie omtrent diagnose, behandeling of aandoeningen.