Contact
Bone Therapeutics

Intellectuele eigendom

Bone Therapeutics beschikt over een brede portefeuille van intellectuele eigendommen gecombineerd met een uitgebreide expertise in de celtherapie en botaandoeningen. Dit plaatst Bone Therapeutics in een unieke positie om zijn eigen stamcel-gebaseerde technologieplatform maximaal te exploiteren.

Het portfolio van intellectuele eigendommen van Bone Therapeutics bestaat uit 9 patentenfamilies (patenten en patentenaanvragen) die zijn methoden, producten en toepassingen naar verscheidene botaandoeningen afdekt.

ALLOB ® en PREOB ® verkregen tevens beiden de status van weesgeneesmiddel* voor osteonecrose in Europa en de Verenigde Staten.

ALLOB ® verkreeg verder ook de status van weesgeneesmiddel voor osteogenesis imperfecta in Europa en de Verenigde Staten.

Bone Therapeutics is eigenaar van het ALLOB ® handelsmerk in de Benelux, Europa, de VS, Japan en Zuid-Korea. Bone Therapeutics is ook eigenaar van het PREOB ® handelsmerk in de Benelux, Europa, de VS en Japan en de registratie voor Canada is lopende.

*De status van weesgeneesmiddel geeft toegang tot een speciaal statuut voor ontwikkeling van medicatie voor de behandeling van zeldzame ziekten of medische condities. Wanneer dit statuut verkregen wordt, kan een bedrijf genieten van een aantal voordelen, zoals regulatoire bijstand en marktexclusiviteit op het moment dat het geneesmiddel wordt goedgekeurd voor commercialisatie.