Contact
Bone Therapeutics

Indicaties

Producten van Bone Therapeutics worden momenteel in klinische studies getest voor vijf indicaties:

Osteonecrose van de heup

Osteonecrose van de heup is een botaandoening die gekenmerkt wordt door het afsterven van botcellen en het verlies van de geassocieerde mergelementen. Het is een zeer pijnlijke aandoening waarbij het heupgewricht progressief wordt afgebroken en die uiteindelijk resulteert in het instorten van de heupkop met als enige oplossing het plaatsen van een volledige heupprothese. Er kunnen verschillende stadia van osteonecrose onderscheiden worden. Stadium I & II vertegenwoordigen de stadia voor de heupbreuk en stadium III & IV vertegenwoordigen deze na de heupbreuk. De aandoening treft in de meeste gevallen relatief jonge mensen (30-50 jaar oud, slechts 20% van de patiënten zijn ouder dan 50), waar een heupprothese niet voor de hand ligt door de beperkte levensduur van protheses. Door het uitblijven van alternatieve behandelingen, zullen helaas tot 50% van de patiënten een heupprothese moeten krijgen voor ze de leeftijd van 40 jaar bereiken. Decompressie van de heupkop is de meest gebruikte behandeling bij patienten die in een vroeg stadium gediagnostiseerd worden voor osteonecrose. Er worden echter zeer variabele slaagpercentages gemeld en er bestaat controverse omtrent de doeltreffendheid van deze behandeling. Toch wordt deze procedure nog steeds beschouwd als de standaardbehandeling.

De producten van Bone Therapeutics worden ontwikkeld als efficiënte therapie bovenop de decompressie van de heupkop en hebben als doel het optimaliseren van huidige behandelingen. De aanpak behoudt de minimaal invasieve eigenschappen van de huidige behandeling terwijl daar bovenop de fysiopathogene mechanismen voorgesteld voor de behandeling van het ziektebeeld hun werk doen. De osteoblasten die worden ingeplant zullen het gebrek aan en de disfunsctionaliteit van deze cellen in de aangetaste heupkop opvangen, alsook de bloedtoevoer herstellen door het produceren van angiogene factoren (die de aanmaak van nieuwe bloedvaten stimuleren).

Vertraagd-helende breuken

Een vertraagd-helende breuk wordt gedefinieerd als een breuk die niet geconsolideerd (niet genezen) is na de periode die als gepast wordt beschouwd voor botheling . Vandaag wordt nog een ‘wait & see’ aanpak toegepast, m.a.w wordt er door de chirurg een afwachtende houding aangenomen, en dit soms voor verschillende maanden, wat de terugkeer van de patiënt naar zijn normale leven ernstig vertraagd en een grote financiële last legt op de gemeenschap. Bone Therapeutics introduceert daarom deze nieuwe behandelingswijze. In plaats van het wachten tot de breuk wordt gedefinieerd als niet-helende breuk, zullen chirurgen de mogelijkheid krijgen om in een vroeger stadium een niet-invasieve oplossing te bieden die de herstelperiode van de patiënt zal reduceren en de kosten voor de gemeenschap significant zal verlagen.

Niet-helende breuken

Niet-helende breuken worden gekenmerkt door het uitblijven van consolidatie (genezing van de breuk) binnen de 6 tot 9 maanden , de afwezigheid van enig herstellingsproces en aldus de nood voor een chirurgische ingreep als enige optie tot op vandaag. Standaardbehandelingen voor deze breuken houden typisch invasieve operaties in (meer bepaald auto-/allo- bottransplantaties), die vaak pijnlijk zijn, maanden van revalidatie met zich meebrengen en een groot risico op complicaties opleveren. Neveneffecten gerelateerd aan autotransplantie van het bot, de huidige standaardbehandeling, zijn aanzienlijk, met complicaties (pijn ter hoogte van de afname van het transplant, infecties) gerapporteerd in tot 20% van de patiënten. Vandaag blijft dit echter “de” standaardbehandeling met 75 tot 85% doeltreffendheid en geen risico op overdracht van ziektes (zoals bij een allogene bottransplantatie).

De celtherapieproducten van Bone Therapeutics werden ontwikkeld om eerstelijnsbehandelingen te worden voor deze indicatie. De producten zouden even doeltreffend moeten zijn als de huidige behandelingen en superieur inzake veiligheid. De minimaal invasieve implantatie kan een zware chirurgische ingreep en de lange, hiermee gepaard gaande hospitalisaties vermijden en zou tevens moeten leiden tot een sneller herstel.

Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom: vertebrale fusie

Vertebrale fusie wordt beschouwd als de standaardbehandeling voor een brede waaier aan degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom , zoals degeneratieve discopathie, spondylolisthesis, scoliose en stenose en heeft als doel het verlichten van de pijn en verbeteren van de functionaliteit. Vertebrale fusie bestaat uit de fusie van twee of meer aaneengrenzende wervels met behulp van een tussenwervelkooi en transplantatiemateriaal. Traditioneel wordt hier een autoloog bottransplant voor gebruikt, dat tussen de wervels wordt geplaatst en zorgt voor fusie van een onstabiel deel van de wervelkolom of stabilisatie van een pijnlijk wervelsegment. Niettegenstaande het feit dat vertebrale fusie een routineprocedure is, komt het nog vaak voor dat de wervels niet consolideren (aanééngroeien) en de rugklachten aanwezig blijven. In 25 tot 30% van de gevallen, zijn de patiënten niet volledig tevreden van de uitgevoerde operatie. Desondanks de hoge veiligheidsrisico’s (voornamelijk pijn ter hoogte van de afname van het transplant) wordt de autologe transplantatie van bot nog steeds aanzien als de standaardbehandeling. De producten van Bone Therapeutics werden ontwikkeld om de hoge frequentie van mislukte operaties naar beneden te brengen en het genezingsproces te bevorderen of te versnellen.

Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom: revisie van niet-geslaagde vertebrale fusie

Vertebrale fusie is een routine procedure; jaarlijks worden in Europa en de VS ongeveer 1 miljoen dergelijke operaties uitgevoerd. In de helft van deze gevallen betreft het lumbale fusie. Desalniettemin komen complicaties zoals het niet volledig aan elkaar groeien van de wervels of aanhoudende pijn nog vaak voor. Er wordt geschat dat tot een kwart van de vertebrale fusies niet het gewenste resultaat opleveren. De standaard revisieprocedure vereist een tweede open operatie. Verschillende factoren maken de ingreep moeilijker en verhogen het risico op complicaties aanzienlijk. Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van fibrose en littekenweefsel maken een revisieprocedure significant moeilijker en kunnen de bloedtoevoer aantasten. De revisieprocedure van Bone Therapeutics werd ontwikkeld als een veiliger en eenvoudiger alternatief voor de bestaande procedures.