Contact
Bone Therapeutics

Indicaties

Producten van Bone Therapeutics worden momenteel in klinische studies getest voor drie indicaties:

Osteonecrose van de heup

Osteonecrose van de heup is een botaandoening die gekenmerkt wordt door het afsterven van botcellen en het verlies van de geassocieerde mergelementen. Het is een zeer pijnlijke aandoening waarbij het heupgewricht progressief wordt afgebroken en die uiteindelijk resulteert in het instorten van de heupkop met als enige oplossing het plaatsen van een volledige heupprothese. Er kunnen verschillende stadia van osteonecrose onderscheiden worden. Stadium I & II vertegenwoordigen de stadia voor de heupbreuk en stadium III & IV vertegenwoordigen deze na de heupbreuk. De aandoening treft in de meeste gevallen relatief jonge mensen (30-50 jaar oud, slechts 20% van de patiënten zijn ouder dan 50), waar een heupprothese niet voor de hand ligt door de beperkte levensduur van protheses. Door het uitblijven van alternatieve behandelingen, zullen helaas tot 50% van de patiënten een heupprothese moeten krijgen voor ze de leeftijd van 40 jaar bereiken. Decompressie van de heupkop is de meest gebruikte behandeling bij patienten die in een vroeg stadium gediagnostiseerd worden voor osteonecrose. Er worden echter zeer variabele slaagpercentages gemeld en er bestaat controverse omtrent de doeltreffendheid van deze behandeling. Toch wordt deze procedure nog steeds beschouwd als de standaardbehandeling.

De producten van Bone Therapeutics worden ontwikkeld als efficiënte therapie bovenop de decompressie van de heupkop en hebben als doel het optimaliseren van huidige behandelingen. De aanpak behoudt de minimaal invasieve eigenschappen van de huidige behandeling terwijl daar bovenop de fysiopathogene mechanismen voorgesteld voor de behandeling van het ziektebeeld hun werk doen. De osteoblasten die worden ingeplant zullen het gebrek aan en de disfunsctionaliteit van deze cellen in de aangetaste heupkop opvangen, alsook de bloedtoevoer herstellen door het produceren van angiogene factoren (die de aanmaak van nieuwe bloedvaten stimuleren).

Vertraagd-helende breuken

Een vertraagd-helende breuk wordt gedefinieerd als een breuk die niet geconsolideerd (niet genezen) is na de periode die als gepast wordt beschouwd voor botheling . Vandaag wordt nog een ‘wait & see’ aanpak toegepast, m.a.w wordt er door de chirurg een afwachtende houding aangenomen, en dit soms voor verschillende maanden, wat de terugkeer van de patiënt naar zijn normale leven ernstig vertraagd en een grote financiële last legt op de gemeenschap. Bone Therapeutics introduceert daarom deze nieuwe behandelingswijze. In plaats van het wachten tot de breuk wordt gedefinieerd als niet-helende breuk, zullen chirurgen de mogelijkheid krijgen om in een vroeger stadium een niet-invasieve oplossing te bieden die de herstelperiode van de patiënt zal reduceren en de kosten voor de gemeenschap significant zal verlagen.

Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom: vertebrale fusie

Vertebrale fusie wordt beschouwd als de standaardbehandeling voor een brede waaier aan degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom , zoals degeneratieve discopathie, spondylolisthesis, scoliose en stenose en heeft als doel het verlichten van de pijn en verbeteren van de functionaliteit. Vertebrale fusie bestaat uit de fusie van twee of meer aaneengrenzende wervels met behulp van een tussenwervelkooi en transplantatiemateriaal. Traditioneel wordt hier een autoloog bottransplant voor gebruikt, dat tussen de wervels wordt geplaatst en zorgt voor fusie van een onstabiel deel van de wervelkolom of stabilisatie van een pijnlijk wervelsegment. Niettegenstaande het feit dat vertebrale fusie een routineprocedure is, komt het nog vaak voor dat de wervels niet consolideren (aanééngroeien) en de rugklachten aanwezig blijven. In 25 tot 30% van de gevallen, zijn de patiënten niet volledig tevreden van de uitgevoerde operatie. Desondanks de hoge veiligheidsrisico’s (voornamelijk pijn ter hoogte van de afname van het transplant) wordt de autologe transplantatie van bot nog steeds aanzien als de standaardbehandeling. De producten van Bone Therapeutics werden ontwikkeld om de hoge frequentie van mislukte operaties naar beneden te brengen en het genezingsproces te bevorderen of te versnellen.