Contact
Bone Therapeutics

Indicaties

Producten van Bone Therapeutics worden momenteel in klinische studies getest voor drie indicaties:

 

Artrose in de knie

Artrose, ook wel osteoartritis of degeneratieve gewrichtsaandoening genoemd, is de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte. Het beschermende kraakbeen in de gewrichten brokkelt geleidelijk af met gewrichtspijn, zwelling, stijfheid en beperkte bewegingsvrijheid als gevolg. De knie is een van de gewrichten die het meest getroffen worden door artrose, met naar schatting 250 miljoen gevallen wereldwijd.

De verwachting is dat de prevalentie van knieartrose de komende jaren zal toenemen als gevolg van de toenemende vergrijzing en obesitas. Momenteel is er geen genezing voor knieartrose. De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit door het verlichten en beheersen van pijn en symptomen, het voorkomen van ziekteprogressie en het tot een minimum beperken van invaliditeit. De meeste geneesmiddelen die aan patiënten met knieartrose worden voorgeschreven zijn topische of orale pijnstillers en ontstekingsremmers. Uiteindelijk leidt ernstige knieartrose tot zeer invasieve chirurgische ingrepen zoals een volledige knieprothese.

 

Vertraagd-helende breuken

Een vertraagd-helende breuk wordt gedefinieerd als een breuk die niet geconsolideerd (niet genezen) is na de periode die als gepast wordt beschouwd voor botheling . Vandaag wordt nog een ‘wait & see’ aanpak toegepast, m.a.w wordt er door de chirurg een afwachtende houding aangenomen, en dit soms voor verschillende maanden, wat de terugkeer van de patiënt naar zijn normale leven ernstig vertraagd en een grote financiële last legt op de gemeenschap. Bone Therapeutics introduceert daarom deze nieuwe behandelingswijze. In plaats van het wachten tot de breuk wordt gedefinieerd als niet-helende breuk, zullen chirurgen de mogelijkheid krijgen om in een vroeger stadium een niet-invasieve oplossing te bieden die de herstelperiode van de patiënt zal reduceren en de kosten voor de gemeenschap significant zal verlagen.

 

Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom: vertebrale fusie

Vertebrale fusie wordt beschouwd als de standaardbehandeling voor een brede waaier aan degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom , zoals degeneratieve discopathie, spondylolisthesis, scoliose en stenose en heeft als doel het verlichten van de pijn en verbeteren van de functionaliteit. Vertebrale fusie bestaat uit de fusie van twee of meer aaneengrenzende wervels met behulp van een tussenwervelkooi en transplantatiemateriaal. Traditioneel wordt hier een autoloog bottransplant voor gebruikt, dat tussen de wervels wordt geplaatst en zorgt voor fusie van een onstabiel deel van de wervelkolom of stabilisatie van een pijnlijk wervelsegment. Niettegenstaande het feit dat vertebrale fusie een routineprocedure is, komt het nog vaak voor dat de wervels niet consolideren (aanééngroeien) en de rugklachten aanwezig blijven. In 25 tot 30% van de gevallen, zijn de patiënten niet volledig tevreden van de uitgevoerde operatie. Desondanks de hoge veiligheidsrisico’s (voornamelijk pijn ter hoogte van de afname van het transplant) wordt de autologe transplantatie van bot nog steeds aanzien als de standaardbehandeling. De producten van Bone Therapeutics werden ontwikkeld om de hoge frequentie van mislukte operaties naar beneden te brengen en het genezingsproces te bevorderen of te versnellen.