Contact
Bone Therapeutics

Financiële kalender

 

Bone Therapeutics – Financiële kalender 2017:

17 januari 2017 Bedrijfsupdate Q4 2016 en update liquide middelen
16 maart 2017 Jaarresultaten 2016
25 april 2017 (1) Jaarverslag 2016
11 mei 2017 Kwartaalresultaten Q1 2017
26 mei 2017 Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 2017
31 augustus 2017 Halfjaarresultaten 2017
9 november 2017 Kwartaalresultaten Q3 2017

(1) Het Bedrijf heeft zich voorgenomen om zijn jaarverslag als referentiedocument uit te geven. Het document wordt momenteel nagezien door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, FSMA. Een beslissing terzake wordt verwacht op 24 april 2017. Bijgevolg wordt de publicatie van het jaarverslag voorzien op 25 april 2017 in plaats van 19 april 2017 zoals eerder aangekondigd.