Contact
Bone Therapeutics

Aandeelhoudersvergadering

 

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 26 mei 2017

Notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering: FR

Oproeping: EN - FR

Volmacht: EN - FR

Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig art533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen: EN - FR

Jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de geconsolideerde en de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, inclusief het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening: EN - FR

Verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016: FR

Statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016: FR

CV nieuwe directieleden:

Thomas Lienard: EN
Damian Marron: EN
Steven Swinson: EN

 

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 26 mei 2016

Notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering: FR

Oproeping: EN - FR

Volmacht: EN - FR

Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig art533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen: EN - FR

Jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de geconsolideerde en de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, inclusief het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening: EN - FR

Verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015: FR

Statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015: FR

Warrantenplan 2016: FR